skip to Main Content

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door PRminded geleverde producten en diensten.

PRminded, gevestigd aan de Thoornseweg 88 in Bavel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

PRminded verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Gegevens die PRminded van je nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door PRminded in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-­‐mailadres
 • Bankgegevens (indien je een dienst afneemt)

Verwerkt PRminded ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. PRminded verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

Als je eenmaal een overeenkomst hebt met PRminded dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om je te kunnen bellen of e-­‐mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en
 • Om goederen en diensten bij je af te
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie-­‐ of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit PRminded. Bijvoorbeeld om je via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van PRminded. Wil je niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kun je dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen jouw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is PRminded gebonden aan de daarvoor geldende wet-­‐ en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt PRminded zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

PRminded zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

PRminded verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies

PRminded gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

PRminded maakt gebruik van Google analytics op een privacy-­‐vriendelijke manier. Dit houdt in dat PRminded de volgende stappen heeft ondernomen:

 • met Google is een bewerkersovereenkomst afgesloten;
 • jouw IP-­‐adres wordt gemaskeerd;
 • het delen van gegevens (met derden) is uitgeschakeld binnen Google analytics;
 • er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-­‐diensten in combinatie met de Google analytics-­cookies.

Beveiliging

PRminded hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens. PRminded heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij PRminded toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet-­‐ of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval PRminded gebruik maakt van de diensten van derden, zal PRminded in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Veilige website

De website van PRminded heeft een SSL-­‐certificaat, herkenbaar aan het groene slotje in de adresbalk: alle gegevens die je verstrekt, worden via een versleutelde verbinding verzonden.

E-­mailmarketing

ActiveCampaign houdt in geval PRminded een mailing verstuurt bij welke pagina’s mensen op de website bezoeken. Zo weet PRminded bijv. of een e-­‐mailcampagne succesvol is. Ook is het mogelijk om e-­‐mails naar een specifiek deel van de mailinglijst te sturen.

Facebook & LinkedIn

Op de website van PRminded staat een Facebook-­‐pixel en een LinkedIn tag. De Facebook-­‐ pixel houdt bij welke Facebook-­‐bezoekers www.pr-­‐minded.nl bezoeken. Op basis daarvan is het o.a. mogelijk advertenties te maken, specifiek voor de mensen die een bepaalde pagina hebben bezocht. De LinkedIn tag registreert of er een conversie plaatsvindt op basis van een advertentie op LinkedIn. Bijvoorbeeld dat iemand zich door een advertentie op LinkedIn heeft aangemeld voor een webinar.

Social sharing

Je kunt heel gemakkelijk berichten van deze website delen. Voor de social share buttons gebruikt PRminded cookies. PRminded heeft geen inzage in de gegevens die social media verzamelen. Hoe zij omgaan met gegevens, vind je in hun privacy statements.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al jouw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek naar anneke@pr-­‐minded.ml

Jouw privacyrechten

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal PRminded je hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kun je indienen via anneke@pr-­minded.nl.

 Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en dit privacy statement kun je contact met ons opnemen, via anneke@pr-­minded.nl.

Back To Top